Lesson 10 - Jimmy Wales' WikiTribune

Prepared by Kuba Orlik

Reading Materials

Ważne! Jeżeli napotkacie jakieś słownictwo/wyrażenia które sprawiają Wam problem, zanotujcie je i przynieście na spotkanie!

Read the following article:

1. Vocabulary

Translate the below words to English using the vocabulary from the article:

2. Phrases

Find the English equivalents of the below phrases in the article:

3. Complete the sentences

Complete the sentences with the words/phrases from Task 1

NOTE: "~" tutaj nic nie znaczy. Nie chciałem dawać podpowiedzi w postaci pierwszej litery słowa, a nie miałem czasu na dostosowanie mojego skryptu od maskowania odpowiedzi, więc poprzedziłem każde słowo tyldą :P

4. Discussion

Prepare to answer the following questions:

5. Bonus material for the curious mind

© 2017 Kuba Orlik